COROMATIC

 

Ett stenkast från Bromma flygplats, Bromma Blocks och i direkt anslutning till den nya tvärbanan med station Norra Ulvsunda ligger Ericssons gamla Instrumentfabrik från 1940-talet som byggs om till moderna kontor och showroom. Hit flyttar Coromatic sitt kontor till ett enat Coromatic med målet att alla discipliner ska känna sej inkluderade i en attraktiv miljö för medarbetare och kunder. Coromatics fokus på miljö och hållbarhet ska återspeglas i konceptet där industrikänslan också ska finnas kvar.

FAKTA

Fastighet: Kv Induktorn, Stockholm. Gatuadress: Ranhammarsvägen 20. Byggherre: Svenska HUs. Hyresgäst: Coromatic. Projektledare: Tenant & Partner. Arkitekt: Reppen Lizell Arkitekter AB genom Rita Reppen. Bruttoarea: 900 kvm. Byggnadsår: 2018. Foto: Reppen Lizell Arkitekter 

Receptionen

 

Kärnan

 

Mot tyst zon

 

Kärnan mot social zon

 

Soffan i social zon

 

Kärnan med höga soffor

 

Mötesrum

 

Mellan zon för arbete och kärnan

 

Mot mötesrum

 

Telefonrum

 

Plats för möten och samtal