AKADEMISKT SPECIALISTCENTRUM

AKADEMISKT SPECIALISTCENTRUM

LINK Arkitektur AB har åt SLSO projekterat ett Akademiskt Specialistcentrum för behandling av och forskning om sjukdomarna parkinson, MS, diabetes och reumatologiska sjukdomar. Vårdcentralen som består av Centrum för diabetes, Centrum för neurologi och Centrum för reumatologi ska vårda 200 patienter/dag. Reppen Lizell Arkitekter AB anlitades i detta projekt för den fasta och lösa inredningen inkl miljöbelysning i de allmänna ytorna samt materialval och färgsättning av lokalerna.

FAKTA

Fastighet: Kv Isotopen, Torsplan, Stockholm. Gatuadress: Solnavägen 1E. Byggherre: SLSO/Castellum. Totalentreprenad. Hyresgäst: Stockholms läns landsting. Arkitekt: LINK Arkitektur genom Anna Rolf, Bengt Linder och Lotta Strömvall i samarbete med Reppen Lizell Arkitekter genom Rita Reppen. Bruttoarea: ca 1400 kvm. Byggnadsår: 2017-2018. Foto: Jason Strong och Reppen Lizell Arkitekter

Pentry och kaffestation med en fristående köksö/köksbord skapar en naturlig mötesplats i väntrummet, här kan man hänga, här finns reception och lounge. Foto: Jason Strong

Foto: Jason Strong

Foto: Jason Strong