CAFÉ FÅTÖLJEN

Café på Götgatan precis i fonden där gångstråket från Slussens tunnelbana viker av upp på Götgatsbacken.

Byggnaden ritades i början av 1900-talet av Wilhem Klemming. Lokalen var tidigare Emmaus barnklädes- och vintagebutik och de 90 kvadratmetrarna var fördelade på 9 plushöjder med prångiga ytor och låga takhöjder. Nu har caféet fått stor rymd med hög takhöjd och golvens plushöjder har minskats till endast 3 st. Reppen Lizell Arkitekter har också projekterat om entrévåningen exteriört för att skapa en mer sammanhållen fasad i kulör och material efter alla tidigare ombyggnader där fasaden delvis hade förvanskats. Serveringsdisken är centralt placerad mitt i lokalen för att skapa kontakt med kunderna.

FAKTA:

Fastighet: Kv Jupiter 3, Stockholm. Gatuadress: Götgatan 14. Byggherre: Priocon Fastighetsförvaltning AB Hyresgäst: Café Fåtöljen. Arkitekt: Reppen Lizell Arkitekter AB genom Rita Reppen, Maryam Rezaei. Byggnadsår: 2010

 

Korsningen Götgatan/ Peter Myndes backe

 Fasad mot Götgatan