STING

 

Byggnaden ritades ursprungligen som ett bankpalats av Ivar Tengbom 1913. Denna lokal rymde banken i gatuplanet och bankvalvet i källarplanet. Reppen Lizell Arkitekter fick uppdraget att bygga om lokalen till butikslokal från frisörsalong.

Medverkande arkitekter: Rita Reppen, Torbjörn Lundell, Maryam Rezaei