KULTURFÖRVALTNINGEN

Ny inredning för Kulturförvaltningen i Stockholm