SIS

SIS –Swedish Standards Institute – arbetar tillsammans med företag och organisationer med att förenkla, förbättra, kvalitetssäkra och skapa gemensamma normer. Organisationen hyr ett eget hus på Södermalm i Stockholm med entré från Sankt Paulsgatan. I samband med en uppgradering av husets ventilationssystem, bad SIS Reppen Lizell att utforma en ny lättorienterad reception med plats för fler besökare, möjlighet att ge information till väntande gäster och som dessutom svarade mot SIS miljömål. Efterhand tillkom också uppdraget att utforma ett bemannat postrum för hantering av all in- och utgående post. Förutom att effektivisera posthanteringen i huset har postrummet också en social funktion eftersom medarbetare i hela organisationen möts i rummet när de skall hämta eller lämna sin post.

FAKTA
Fastighet: Saturnus 20, Stockholm. Gatuadress: Sankt Paulsgatan 6. Byggherre: Priocon Fastigheter/SIS. Operatör: SIS. Entreprenör: Abacus. P: Hifab. K: Sören Lundgren byggkonsult. V: Savtec. E: K-Konsult Elmiljö. Ljuskonsult: K-Konsult Elmiljö. Reppen Lizell arkitekter: Rita Reppen, Torbjörn Lundell och Maryam Rezaei. Entreprenadform: Totalentreprenad. Bruttoarea 118m2. Byggnadsår: 2009-2010.

 

Reception

 Sektion C-C

Receptionsdisk och förvaring

Sektion A-A

Inre väntyta

Postsorteringsskåp med utdragbar skiva och underliggande förvaring

Inre väntyta

Inre väntyta. Panelystemet rymmer här kaffe- eller vattenautomat samt pekskärm och hörlurar (ej monterade vid fotograferingstillfället) där kunderna kan utforska SIS. I bakgrunden förrum till WC med låsbara skåp för receptionisternas ytterkläder.

Plan

För den som skall vänta på sitt möte, finns två platser med mjuka möbler och bord för kaffekoppar, tidningar och datorer.

Postrum med ö för ad hoc möten

Postrum med ö för ad hoc möten

Postrum sektion E

Postsorteringsskåp

Postrum sektion A och B

Detalj postsorteringsskåp

Postrum sektion C och D

Postrum plan

Nytt konferensrum i anslutning till befintlig trappa

Del av glasparti till konferensrummet byggd på befintligt trappräcke