KV ARENAN 8

I samarbete med LINK Arkitektur har Reppen Lizell Arkitekter utformat framtidens kontor på WSP:s huvudkontor vid Globen i Johanneshov. Målet var att effektivisera och modernisera lokalerna samt att skapa flera mötesplatser, både i mötesrum och i mera informella mötesplatser. Hållbarhet och miljö är viktigt i projektet och temat är Naturen. 

FAKTA

Fastighet: Kv Arenan 8, Stockholm. Gatuadress: Arenavägen 7. Byggherre: Cerep Ruedo AB. Hyresgäst: WSP Sverige AB. Arkitekt: Samarbete mellan Reppen Lizell akitekter AB och LINK akitektur AB genom Rita Reppen, Patrik Myrberg, My Melander, Catarina Bendix Tegnell och Fredrik Lizell. Bruttoarea: ca 14500 kvm. Byggnadsår: 2014-2016.

Foto: Nero

Foto: Nero

Foto: Nero

Foto: Nero

 

 

 

 

 

 

Foto: Nero

Foto: Nero

soffa uppifrån interface

Mötesplatser. Foto: Interface

höga soffor interface

Möten i höga soffor placerade som i en glänta i den gemensamma delen med golv likt bark/barr.      Foto: Interface