SKVALBERGET

Nytt gårdshus för KPA

Gårdshusen är utförda med koppar detaljer, inspirationen kom från den befintliga byggnaden. Gårdshusen har gröna tak och erbjuder lite grönska till gården och till dem som sitter i de omkringliggande kontoren.
 
FAKTA:
Byggår 2000
Projekt: Ombyggnad och nybyggnad
Fastighet: Kv. Skvalberget 33, Stockholm

gårdshus