EDSVIK LANDSKAP

Stallbacken vid Edsviks Säteri, med anor från 1600-talet, rymmer numera konsthall, konstskola, festlokaler och motorcykelmuseum. Allteftersom besökssiffrorna stiger har också behovet av ordnade promenadstråk, parkering för motorcyklar och bilar samt gemensam sophantering ökat. Samtidigt är miljön kulturhistoriskt känslig. Genom ett tillföra ett band av granit programmerat att innehålla mc-parkering, angöring, inlastning, handikappsparkering och uteservering gick det att skapa en välkomnande och funktionell entré till Stallacken. Utanför bandet tar grusade ytor som rymmer alla bilar vid. I kanten av parkeringen är ett miljöhus placerat med ena benet i kulturmiljön och den andra i naturen.

FAKTA
Fastighet: Edsvik, Sollentuna. Gatuadress: Landsnoravägen 42. Byggherre: Sollentuna kommun. Entreprenör: BVT. P: KJAB. K: KJAB. Reppen Lizell arkitekter: Fredrik Lizell & Torbjörn Lundell. Entreprenadform: Totalentreprenad. Area 4,5ha. Byggnadsår: 2009-2010.

Områdesplan

Multifunktionell yta

Sittbänk  Mönsterlagd gatsten 

MC-parkering

Terrass.

Sophus fasader

Sophus från parkering

Sophus mot skogen

Sophus plan

Vändplan för sopbil.

Informationstavla

Skyltsystem baksida

Promenad runt motorcykelmuséet.