SKVALBERGET ENTRÉ OCH FASAD

 

Ny kopparfasad och stora fönsterytor

Fasaden mot Brahegatan är klädd i koppar, Folksam har fått en ny ingång. De stora fönster ytorna öppnar upp från kaféet på plan 1 ut mot gatan. Dörren är lite indragen och slussar folk in i byggnaden.

FAKTA:
Byggår: 2008
Projekt: Ny fasad och entré
Fastighet: Kv. Skvalberget 33, Stockholm

ny kopparfasad

Ny kopparfasad

Detalj fasad

Detalj fasad

Entréhall

Skisstudie

Skisstudie

 Skisstudie

Skisstudie