TONI & GUY

Salong och frisörakademi för Toni & Guy i "Kopparhuset", en fd. sparbank på Hornsgatan som ritades av AOS arkitekter på 60-talet. Byggnaden har genom ombyggnaden fått en genomgripande men varsam renovering av gatuplanet: Installationer, belysning och undertak har bytts men ursprungliga detaljer i vätögranit, ett kopparklätt konsolplan samt glaspartier har renoverats och kompletterats.

Till den specialritade inredningen hör bland annat kassor med plats för produkter, 3 typer av klippstationer, schampoobar, roterbara produkthyllor, garderob/kaffestation samt hyllor för personalens ytterkläder.

FAKTA
Fastighet: Jupiter Större 12, Stockholm. Gatuadress: Hornsgatan 5. Byggherre: Priocon Fastigheter. Operatör: Toni & Guy. Entreprenör: Abacus. P: Hifab. K: Sören Lundgren byggkonsult. V: Savtec. E: K-Konsult Elmiljö. Ljuskonsult: K-Konsult Elmiljö. Reppen Lizell arkitekter: Rita Reppen, Torbjörn Lundell, Maryam Rezaei. Entreprenadform: Totalentreprenad. Bruttoarea 395m2. Byggnadsår: 2010. Foto: Mathias Nero.

mot salong

kassa

salongen

salongen

schamponeringsyta

schamponeringsyta

akademiet

schampobar och entrésol

Visualiseringar från skissarbetet:

Klippyta

akademi glasparti

butik fran reception

entresol mot klippyta

schampoobar