POSTTERMINALER

Strålfors industri, Tomteboda
En annorlunda utfordring att utforma lokaler för produktion.
 
FAKTA:
Byggår 2002-2003
Projekt: Utformning av industrilokal
Adress: Tomteboda, Stockholm
industri_lokal