POLISHUSUTREDNING

 

Kontoret fick i uppdrag att göra en snabb utredningsskiss för ett nytt polishus i Södertälje.

SITUATIONSPLAN

 

PLANER

SEKTIONER