FAMIJLELÄKARNA I SALTSJÖBADEN

 

 

Kontoret fick 2012 uppdraget att rita tillbyggnad och göra vissa förändringar i Familjeläkarnas vårdcentral i Saltsjöbaden. En del av uppdraget var att föreslå och genomföra en ombyggnad av ett befintligt garage till en del av vårdcentralen.

Under året har vi även ritat en ny vårdcentral till Familjeläkarna som byggs i Uppsala. Där har vi ritat allt från skiss till bygghandling och färgsättning.

Entrefasad

Befintlig vårdcentral för Familjläkarna i Saltsjöbaden

garagebyggnadfram

Entrésida på ombyggt garage 

 Garagebyggnad

Ombyggnad av garage till utrymmen för vårdcentralen 

Garagebyggnadkök

Interiör med bänkinredning i fd. garage

Tillbyggnad

Tillbyggnad av vårdcentral mot gård